Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền sư 7A194

Kích thước: Ngang 6 cm, Cao  7 cm, Sâu  7 cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh Khánh Hòa, Viet Nam