Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 9B185

Kích thước: Ngang 12cm, Cao 22cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam