Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Con Trâu 6A1912

Kích thước: Ngang 17 cm, Cao  15 cm, Sâu  8 cm

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam