Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 5A1910

Kích thước: Ngang 25cm, Cao 26cm, Sâu 12cm

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam