Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trăng treo 11A195

Kích thước: Ngang 34 cm, Cao  30 cm, Sâu  14 cm

Chất liệu: Gniess

Nguồn gốc: Duy Xuyên, Quảng Nam, Viet Nam