Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong cảnh 9B187

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 15cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam