Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Mặt cười 8A1810

Kích thước: Ngang 12cm, Cao 15cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam