Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 7A1818

Kích thước: Ngang 43cm, Cao 11cm, Sâu 16cm

Nguồn gốc: Duy Trung Quảng Nam, Viet Nam