Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Nữ Tu 5A1914

Kích thước: Ngang 20cm, Cao 18cm, Sâu 6cm

Chất liệu: Gniess

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam