Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Mây vờn núi 7B186

Kích thước: Ngang 16cm, Cao 21cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam