Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nguồn 5A1824

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 19cm, Sâu 11cm.