Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác 10C188

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 9cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Caxedon Xanh

Nguồn gốc: Lâm Đồng , Viet Nam