Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hồ 7B1812

Kích thước: Ngang    22cm, Cao    20cm, Sâu    10cm

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam