Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 8B1911

Kích thước: Ngang 12 cm, Cao  7 cm, Sâu  6 cm

Nguồn gốc: Nhật bản.