Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 7B1915

Kích thước: Ngang 8,5 cm, Cao  4 cm, Sâu  6 cm

Nguồn gốc: Nhật bản.