Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 2A197

Kích thước: Ngang 11cm, Cao 13cm, Sâu 6cm

Nguồn gốc:               , Nhật bản