Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người 6A191

Kích thước: Ngang 11 cm, Cao  11 cm, Sâu  8 cm

Chất liệu: Cuội kết

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam