Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình nguyên Núi 10C1810

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 5cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Bazan

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng , Viet Nam