Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Con Khỉ 6A1913

Kích thước: Ngang 14 cm, Cao  15 cm, Sâu  6 cm

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam