Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh 5C1922

Kích thước: Ngang 7 cm, Cao  11 cm, Sâu  6 cm

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam