Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi dài 8A1914

Kích thước: Ngang 74 cm, Cao  18 cm, Sâu  16 cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Sông Hinh Phú Yên, Viet Nam