Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hồ 8B199

Kích thước: Ngang 6 cm, Cao  6.5 cm, Sâu  6 cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Sông Hinh Phú Yên, Viet Nam