Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi hồ hang động 8B1912

Kích thước: Ngang 23 cm, Cao  15 cm, Sâu  16 cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Viet Nam