Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh 7A191

Kích thước: Ngang 5,5 cm, Cao 5,5 cm, Sâu  5,5 cm

Chất liệu: Bazan

Nguồn gốc: Phú Yên, Viet Nam