Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hồ 8B195

Kích thước: Ngang 15 cm, Cao  9 cm, Sâu  11 cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Viet Nam