Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hồ nước 11A1925

Kích thước: Ngang 6 cm, Cao  3.5 cm, Sâu  5 cm

Chất liệu : Caxedon

Nguồn gốc: Đại Bình, Lâm Đồng, Viet Nam