Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tị Vũ 8B194

Kích thước: Ngang 12 cm, Cao  6 cm, Sâu  8 cm

Chất liệu : Caxedon