Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trường Mi La Hán 8B196

Kích thước: Ngang 4 cm, Cao  10 cm, Sâu  3 cm

Chất liệu : Basalt Caxedon 

Nguồn gốc: Sông Hinh Phú Yên, Viet Nam