Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Khoáng cảnh Tourmaline 2A1931

Kích thước: Ngang 11cm, Cao 8cm, Sâu 6cm

Nguồn gốc: Việt Nam