Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Mây 7B1932

Kích thước: Ngang 23 cm, Cao  16 cm, Sâu  13 cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Lâm Đồng, Viet Nam