Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hoa Cúc 2A1930

Kích thước: Ngang 4,5cm, Cao 11cm, Sâu 3cm

Nguồn gốc: Kikka, Nhật bản