Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hang động 5C1921

Kích thước: Ngang 9 cm, Cao  10 cm, Sâu  6,5 cm

Nguồn gốc: Nhật bản.