Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền sư 6A192

Kích thước: Ngang 11 cm, Cao  17 cm, Sâu  9 cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh Khánh Hòa, Viet Nam