Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người 6A193

Kích thước: Ngang 9 cm, Cao  20 cm, Sâu  7 cm

Chất liệu : Caxedon

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam