Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Phong cảnh 5A1820

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 36cm, Sâu 10cm

Chất liệu : Gniess