Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Lý Bạch 5A1812

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 18cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Gniess