Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh 7A195

Kích thước: Ngang 7,5 cm, Cao  17 cm, Sâu  5 cm

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam