Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đạt Ma 7A196

Kích thước: Ngang 16 cm, Cao  26 cm, Sâu  12 cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh Khánh Hòa, Viet Nam