Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Cội Thiền

Mã: SVV147 Danh mục:

Kích thước : 20 x 23 cm
Chất đá: Gờ nai

Thạch ý của tác phẩm động lại ở hai điểm sau:

Đá cảnh nghệ thuật mang tên Cội Thiền, hình vân thạch mô phỏng một dòng suối chảy từ điểm cao nhất như nguồn gốc của pháp môn thiền.Sơ Tổ Pháp môn Thiền Tông là Đức Phật Thích Ca. Sơ Tổ Thiền tại Trung Hoa là Ngài Đạt Ma. Chính bản sắc văn hóa mang đậm chất thiền nên người Nhật được xem là người có tính kỷ luật cao, kiển nhẫn, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, trong cuộc sống, công việc luôn đạt đến đỉnh điểm về chất lượng.

Hình ảnh thứ 2 ta có thể nhận ra là sự phân chia hai bờ một trái, một phải, một âm, một dương luôn là hai mặt của cuộc đời. Đây không phải là sự chia cắt tiêu cực mà rất tích cực vì nhờ dòng sông này tạo ra sự sống cho 2 bờ (Thủy-nước là 1 trong 5 yếu tố quan trọng cho nguồn sống của muôn loài). Xin trích đoạn thơ trong bài “Bến ấy Bên này” của Xuân Diệu để ngoạn thạch vậy:

Em ở bên mình : ta ngó say;
Song le bên ấy với bên này
Cũng xa như những bờ xa cách
Không có thuyền qua, không cánh bay.