Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Kích thước : 18 x 23 cm
Chất đá: Gờ nai

Đá cảnh nghệ thuật mang tên Trăng Treo Đỉnh Núi, vân thạch trắng vẽ lên bức tranh sơn thủy hữu tình với vầng trăng tròn như cô giá 16 đang treo lơ lửng trên đỉnh núi.

Xin được mượn bài Nguyệt Dạ của Lưu Phương Bình để luận cảnh vậy:

Đêm Khuya trăng sáng chiếu qua nhà
Bắc Đẩu ngang hiên, Nam Đẩu tà
Mới biết đêm nay xuân tiết ấm
Ngoài song tiếng dế vẳng gần xa.