Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tre già 5A1813

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 17cm, Sâu 4cm

Chất liệu : Gniess