Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Song Điểu Hí Không

Mã: SVV165 Danh mục:

Viên đá cảnh nghệ thuật với với vân thạch trên đá tự nhiên mang biểu tượng 2 con chim Điểu bay lượn trên không trung

Kích thước : 28 x 14 cm
Chất đá: Gờ nai