Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hồ 1A1913

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 30cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Lâm Đồng, Việt Nam