Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi A1912

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 4cm, Sâu 3cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Việt Nam