Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Vách Núi 2A1928

Kích thước: Ngang 12,5cm, Cao 8,5cm, Sâu 6,5cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản

Tình trạng: Đá cắt đáy