Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Da Hổ 2A1929

Kích thước: Ngang 12cm, Cao 13cm, Sâu 9cm

Nguồn gốc: Tora, Nhật bản