Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Thác 2A1924

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 10,5cm, Sâu 6cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản

Tình trạng : Đá cắt đáy