Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tị Vũ 3D16

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 20cm, Dày 11cm
Chất liệu : Basalt