Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh giăng câu 12A14

Kích thước : Dài 4cm x Cao 4cm x Rộng 4cm
Chất đá: thạch anh sữa

Mã: SMV29 Danh mục: