Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 4A15

Kích thước: cao 3,5cm, ngang 5cm, dài 10cm
Chất liệu : Đá Bazan “Da Lê”

Mã: SMV33 Danh mục: